sztuka możliwości

with Brak komentarzy

Świat nie jest, jaki jest. Jest taki, jak nam się wydaje, że jest.

Polecam lekturę na długie zimowe wieczory, wiosenne poranki, letnie popołudnia lub jesienne szarugi. Książka napisana przez dyrygenta i coacha, męża i żonę, Benjamina Zandera i Rosamund Stone Zander wprowadza do świata postrzeganego z perspektywy możliwości.

Świat możliwości staje się dla nas dostępny dzięki zmianie pewnych założeń, które przyjęliśmy. Założenia te tworzą strukturę, która sprawia, że pewne okoliczności jawią się nam jako krępujące. Zmiana tej struktury powoduje, że te same okoliczności – ujawniają nam nowe ścieżki.

Droga do zmiany struktury prowadzi poprzez określone działania -praktyki: wszystko jest wymyślone, wejść w wszechświat możliwości, dawać A („szóstkę”), wnieść swój wkład, przewodzić z każdego krzesła, zasada numer 6, tak to jest, ulegać pasji, krzesać iskrę, być planszą, tworzyć ramy możliwości, opowiadać historię MY. Praktyki te mają spowodować całkowitą przemianę postawy, percepcji, przekonań i procesów myślowych – mają przekształcić cały świat czytelnika. Wypróbuj.

Zapoznaj się z treścią książki, dzięki abstraktowi książki: pobierz pdf

 

Share
Follow admin:

Latest posts from

Leave a Reply