Magda Rodak
CPCC, ORSCer, AFTDAtm

Dziękuję Ci za odwiedziny na tej stronie.

Od lat pracuję z ludźmi, wspierając ich w poszerzaniu świadomości siebie. Jestem certyfikowanym coachem koaktywnym CPCC (Certified Professional Co-Active Coach), w roku 2013 uzyskałam akredytację ICF (International Coach Federation) na poziomie PCC (Professional Certified Coach), ukończyłam też kursy coachingowe na poziomie profesjonalnym i master m.in. coachingu systemów i realacji ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching) oraz Team Coaching Intensivetm. Wspierałam, jako coach-mentor, młodych przedsiębiorców z programu Youth Business Poland realizowanego przez Fundację Księcia Karola. Przeprowadziłam ponad 1000 godzin coachingu, w tym ponad 700 godzin coachingu indywidualnego i 350 godzin coachingu zespołów. Wyrazem zaufania społeczności coachów było wybranie mnie w 2009 roku na członka zarządu polskiego oddziału International Coach Federation.

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, przez ponad 10 lat byłam związana z polskimi firmami – oddziałami międzynarodowych koncernów wydawniczych. Inicjowałam i realizowałam wiele projektów wydawniczych z różnych dziedzin m.in. Project Management, TQM, Controlling. W ramach udziału w spółce realizowałam specjalistyczne szkolenia i wydawałam branżowy miesięcznik. W latach 2005-2008 realizowałam projekty wydawnicze dla sektora edukacyjnego. Prowadziłam proces standaryzacji procesów wydawniczych. Od 2008 roku prowadzę indywidualną praktykę coachingową.  Wspólnie z koleżanką stworzyłam i prowadziłam cykl warsztatów dla kobiet pod tytułam Alchemia Zmian. Jestem również współautorką poradnika pt. Sięgnij po swoje marzenia. Razem z Moniką Jankowską tworzę Ludzki Wymiar.

Prowadzę procesy coachingu indywidualnego wykorzystując unikalny koaktywny (co-activetm) model, polegający m.in. na holistycznym podejściu do coachee; wzbogacam go podejściem systemowym – zwracając uwagę na sieć powiązań międzyludzkich, w której dana osoba funkcjonuje.

Poprzez wzrost samoświadomości na różnych poziomach – myśli, emocji i instynktów, wykorzystując różne sposoby pracy – słowa, ruch i doświadczenia z ciała, wspieram w dokonywaniu wyborów zgodnych z indywidualną misją.

Podejście systemowe wykorzystuję również w coachingu zespołów (team coaching), który sprawdza się szczególnie w momentach wyjątkowych wyzwań np. niski poziom współpracy pomiędzy członkami zespołu wpływający negatywnie na efektywność, zmiania kultury organizacji, brak lub niewystarczająca komunikacja pomiędzy członkami zespołu. W pracy z zespołami wykorzystuję profesjonalne narzędzie diagnostyczne TCItm – budujące świadomość umiejętności zespołu w dwóch wymiarach: efektywności i pozytywnego nastawienia. Korzystam też z modelu pięciu dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego.

Zajmuję się również prowadzeniem warsztatów. Tematy, w których moje kompetencje są szczególnie użyteczne to: komunikacja, udzielanie informacji zwrotnej, podejście do zmiany, umiejętności coachingowe dla menedżerów, postawy menedżerskie.

Share