Share

Szczęście dla każdego

with Brak komentarzy

Bycie szczęśliwym jest najbardziej powszechnym i wspólnym pragnieniem ludzi. Indywidulane definicje szczęścia i recepty na nie bywają już jednak odmienne. Wśród tej różnorodności rozumienia pojęcia i sposobów osiągania osobistego dobrostanu, wyniki naukowych badań i eksperymentów pozwalają zauważyć wspólne i kluczowe … Read More

Share

empatia

with Brak komentarzy

Empatia wydaje się być częstym gościem na moich ustach i ustach wielu innych osób, szczególnie ostatnio; nie wszystkie jej rodzaje przynoszą „dobry” efekt; bywa cenioną umiejętnością menedżerską przynoszącą wiele osobistych i zespołowych korzyści. Załączona infografika przybliża jej rodzaje, opisuje wpływ i podaje wskazówki pomagające … Read More

Share
1 2