Mentoring skierowany jest do coachów. Bycie coachem to korzystanie z pewnego zestawu umiejętności i równocześnie określona postawa. Mentoring rozwija oba wyżej wymienione aspekty.

„Mentoring to wspieranie jednej osoby przez drugą w dokonywaniu przełomowych/znaczących postępów w obszarze zdobywania wiedzy, myślenia, doświadczenia poza linią raportowania.”
Megginson & Clutterbuck, “Mentoring in Action” 1995

Proces mentoringu to poufne partnerstwo pomiędzy dwojgiem ludzi zbudowane na zaufaniu i zrozumieniu. Głównym zadaniem jest wsparcie rozwoju mentee, zgodnie z jego/jej potrzebami. Jest to pozytywna, rozwojowa relacja, której inicjatorem i siłą napędową jest mentee.

Mentoring pozwala rozwinąć się w różnych obszarach m.in.:

  • lepsze zrozumienie siebie jako coacha i poznanie swoich motywacji do bycia coachem,
  • wypracowanie i/lub ugruntowanie postawy coacha opartą o Twoje indywidualne cechy,
  • zbudowanie swojej świadomość wokół Twoich mocnych stron i wyzwań jako coacha i praca z nimi,
  • wzmocnienie pewności w byciu coachem,
  • poradzenie sobie z wyzwaniami, które napotykasz w coachingu swoich klientów,
  • rozszerzenie spektrum używanych narzędzi coachingowych i/lub pogłębienie sposobu ich używania,
  • przygotowanie się do akredytacji ICF.

Prowadzę mentoring również „na odległość”, poprzez telefon lub skype.

Umów się na spotkanie:
tel. 509 109 231
magda@magdarodak.pl

Share