Cieszę się, że jesteś na tej stronie. Wierzę, że to, co Cię tutaj sprowadza znajdzie swoje szczęśliwe rozwiązanie.

W metodzie coachingu tkwi ogromny potencjał poradzenia sobie z różnymi wyzwaniami. Chociaż nie jest to sposób dla każdego i w każdej sytuacji. Spośród różnych warunków skutecznego coachingu ważne są przede wszystkim:

  • świadoma potrzeba zmiany sposobu działania, postawy, warunków ze strony coachowanego,
  • dobra relacja coacha z coachowanym stwarzająca m.in. bezpieczne warunki do eksperymentowania.

Wykorzystuję różne metody pracy i własne doświadczenia; łączę coaching koaktywny z systemowym; angażuję myśli, emocje i ciało.

Coaching może Ciebie wesprzeć w:

  • w rozwoju samoświadomości, dzięki której zyskasz większy wpływ we własnym życiu,
  • osiągnięciu i osiąganiu celów oraz życiu w zgodzie z Twoją misją,
  • życiu Twoim pełnym potencjałem,
  • byciu spójnym na poziomie myśli, słów i czynów,
  • byciu niezłomnym w sprawach dla Ciebie ważnych,
  • wywieraniu pozytywnego wpływu na świat wokół Ciebie.

W swojej pracy stosuję się do Kodeksu etycznego największej światowej organizacji zrzeszającej coachów International Coach Federation (ICF). W 2012 roku uzyskałam akredytację tej organizacji na poziomie PCC (Professional Certified Coach). Jestem certyfikowanym coachem koaktywnym od 2008 roku – CPCC (Certified Professional Co-Active Coach).

Prowadzę również coaching dla zespołów (team coaching) więcej www.ludzkiwymiar.pl

Prowadzę coachingi indywidualne również „na odległość” – przez telefon lub skype.

Umów się na spotkanie:
tel. 509 109 231
magda@magdarodak.pl

Share