Szczęście dla każdego

with Brak komentarzy

Bycie szczęśliwym jest najbardziej powszechnym i wspólnym pragnieniem ludzi. Indywidulane definicje szczęścia i recepty na nie bywają już jednak odmienne. Wśród tej różnorodności rozumienia pojęcia i sposobów osiągania osobistego dobrostanu, wyniki naukowych badań i eksperymentów pozwalają zauważyć wspólne i kluczowe czynniki takie, jak np. bliskie społeczne więzi, prospołeczne zachowania, osobiste osiągnięcia, sen czy ćwiczenia fizyczne.

Mimo, że wiele osób sądzi, iż bycie szczęśliwym to kwestia uwarunkowań, w jakich żyją – badania pokazują, że szczęście to bardziej stan umysłu niż efekt zewnętrznych okoliczności. Jak pokazuje to Sonya Lubomisky w swojej książce How of Happiness, na szczęście w 50% wpływa zaprogramowana norma (geny), tylko w 10% – życiowe uwarunkowania, a w 40% to, co robimy i jak to robimy.

W przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 2010 r. badania pokazują, że wzrost dochodu powoduje większe poczucie szczęścia do osiągnięcia poziomu 75 tys. dolarów rocznie (co odpowiadało 83 tys. USD w 2014), dalszy wzrost poziomu dochodu skutkuje tylko gromadzeniem większej ilości rzeczy, bez wpływu na poczucie szczęścia”
The Kahneman-Deaton study, „High Income Improves Evaluation of Life but Not Emotional Well-Being.

Badania pokazują też, że usilne dążenie do szczęścia, któremu towarzyszą wygórowane oczekiwania – może paradoksalnie prowadzić do obniżenia poczucia szczęścia. Taka sytuacja jest związana z rozczarowaniem „nie-takimi” efektami podejmowanych działań.

Szczęście bywa często utożsamiane z przyjemnością, zaspokajaniem wszystkich osobistych potrzeb, nieustannym poczuciem życiowej satysfakcji, brakiem negatywnych emocji. Tymczasem – wiemy to z własnego doświadczenia i potwierdzają to badania – osiągnięcie okupione wysiłkiem fizycznym lub intelektualnym czyni nas szczęśliwymi; dawanie – dbanie o zaspokajanie potrzeb innych czyni nas również bardziej szczęśliwymi.

Obserwacje szczęśliwych ludzi, badania, eksperymenty i życiowe doświadczenie wskazują, że bycie szczęśliwym jest w dużym stopniu wyborem; wyborem dokonywanym z chwili na chwilę; wyborem ugruntowanym pewnymi praktykami; jest stanem umysłu, który uwzględnia różne uczucia i różne doznania kiedy robimy to, co ma znaczenie.

Poznaj model szczęścia

Przejdź do audytu szczęścia

Share

Leave a Reply